Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice
 

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, astfel ca vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor sau GDPR), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si de a modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice alte modificari ale cerintelor legale. in cazul unori astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate.

Datele operatorului:

SC VIDEO-S S.R.L. este o persoana juridica de nationalitate româna, avand sediul social in Timisoara, Str. Aleea Viilor, Bl. B33, Sc.B, Ap.3, cu numar de ordine in Registrul Comertului J35/1110/2000, cod unic de inregistrare fiscala RO8542945. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

SC VIDEO-S S.R.L. in calitate de operator se obliga:
- sa foloseasca datele furnizate de utilizatorii site-ului numai in scopul realizarii unei relatii contractuale cu acestia si pentru transmiterea de informatii privind functionarea site-ului.
- sa nu promoveze SPAM-ul si sa nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti din tara sau strainatate.
- sa utilizeaza adresele IP ale utilizatorilor doar pentru statistici de uz intern, afisarea de informatii personalizate si pentru o securitate sporita a site-ului.

Informatiile transmise de dvs. prin intermediul site-ului video-s.ro sunt securizate prin criptare si asigurate prin utilizarea unui certificat Secure Sockets Layer (SSL)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

• Nume si prenume;
• E-mail;
• Numar de telefon;
• Adresa de facturare si daca este cazul, adresa de livrare a produselor

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a va oferi urmatoarele servicii:

1. Comenzi

• Nume si prenume – avem nevoie de aceste date pentru facturarea si livrarea produselor comandate
• E-mail – pentru transmiterea de oferte sau detalii suplimentare despre produse la cererea dvs.
• Numar de telefon – pentru confirmarea comenzii, pentru amanunte privind livrarea sau transmiterea de alte informatii privind comanda dvs.
• Adresa de livrare – este necesara pentru transportul si livrarea produselor de catre firma de curierat
• Adresa de facturare – este necesara pentru intocmirea facturii

2. Garantie

• Nume si prenume
• Adresa de facturare

3. Suport prin pagina de Contact

• Nume si prenume – avem nevoie de aceste date pentru a va identifica;
• E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastra pentru a va rezolva o problema solicitata

Ne luam angajamentul fata de dumneavoastra ca oricare dintre colaboratorii nostri proceseaza datele cu respectarea confidentialitatatii lor, si cu garantia ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. in principal, colaboratorii care vor intra cu datele sunt dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare, service produse, servicii de IT sau alte servicii furnizate de companii cu care dezvoltam programe comune de ofertare/vanzare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre.

Pentru comenzile de pe video-s.ro datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse in documentele financiar-contabile sau in documente care se anexeaza documentelor financiar-contabile, vor fi pastrate 10 ani conform dispozitiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finantelor Publice si nu vor fi accesate in niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. Dupa 10 ani aceste date vor fi distruse.

Datele dumneavoastra pot fi insa transferate sau divulgate in cazul in care ni se va solicita expres de organele de urmarire penala, instantele de judecata sau oricare alte institutii abilitate de lege.

Drepturile persoanei fizice in legatura cu datele sale:

In baza legii, dvs. in calitate de persoana fizica aveti dreptul de a solicita operatorului urmatoarele:

Accesul
Puteti sa ne cereti:
• sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal
• sa va punem la dispozitie o copie a acestor date
• sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Rectificarea
Ne puteti cere sa rectificam sau sa completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

Stergerea datelor
Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
• v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant)
• dati curs unui drept legal de a va opune
• acestea au fost prelucrate ilegal
• ne revine o obligatie legala in acest sens

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:
• pentru respectarea unei obligatii legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Plangeri
Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania;
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

(Pagina anterioara)

Copyright 2005-2018© Video’S srl
Toate drepturile rezervate